Despre noi

Dr. Chitic Ciurciun Elena Emanuela Director al Casei Municipale de Cultură Absolventă a Facultăţii de litere, specializarea română-germană, din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi. Masterat în lingvistică dar şi doctorat în filologie, limba română.

Casa Municipală de Cultură a Municipiului Dorohoi

 

Casa Municipală de Cultură din Dorohoi reprezintă spațiul culturii autentice, al exprimării artistice libere încă din anul 1900, când și-a început activitatea sub denumirea de Ateneu. Încă din primii ani ai existenţei sale, Ateneul dorohoian a devenit un puternic centru de cultură pentru populaţia Moldovei de Sus. Sălile de lectură erau frecventate zilnic; în amfiteatru se expuneau cu regularitate conferinţe de către intelectuali locali şi din diverse centre mari ale ţării, dintre care amintim: P. Munteanu,  Gh. Pascu, T. Olinescu, Gh. Răşcanu, A. Gorăscu, N. Ionescu, Gh. Arămescu, Grigore Forţiu, E. Poolitaru, C. Ciocoiu, I. Bărbier ş. a.; se organizau numeroase programe cultural-artistice. V. A. Urechia, strănepotul cronicarului moldovean Grigore Ureche, membru al Academiei române și strănepotul cronicarului moldovean Grigrore Ureche scria în 1902: „Imi e inima plină de speranţă într-un mare viitor pentru naţiunea română, cînd Dorohoiul mi-a arătat cît de româneşte simte şi lucrează”.

Casa Municipală de Cultură și-a stabilit o prioritate din fundamentarea unor acțiuni culturale care să aibă la bază conceptul de „înființare culturală”. Prin activitățile și programele sale, ne-am propus modelarea unui spațiu capabil să exprime specificul și pulsația unei culturi, să catalizeze noi vocații creatoare și îndeosebi noi energii spirituale. Aspirăm la nașterea într-un spectru larg de consumatori a unei pasiuni pentru creație și cultură, prin punerea la temelia acțiunilor noastre culturale valori fundamentale precum: promovarea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității, stimularea creativității, susținerea și promovarea artei și culturii populare românești, educația culturală.

Programele și proiectele propuse și susținute de Casa Municipală de Cultură urmăresc verticalitatea calității care să satisfacă necesitățile și așteptările comunității dorohoiene. Principalele direcții în îndeplinirea misiunii Casei Municipale de Cultură se orientează nu doar către conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural local ci și extinderea conținutului acestuia pentru a include și alte valori precum: practici tradiționale, evenimente și tradiții sociale, bucătărie locală și activități meșteșugărești și alte valori imateriale, formând un mediu cultural; pregătirea și promovarea de noi generații de artiști; precum și educarea publicului prin mijloace specifice (prezentarea de spectacole, expoziții permanente și temporare, seri culturale, simpozioane, cenacluri literare și culturale, ateliere, festivaluri, târguri, etc.), într-o maniera pluridisciplinară și plurivalentă.

Director,

Emanuela Chitic Ciurciun

Evenimente anuale

ZILELE COPILULUI

FESTIVALUL TRADIȚIILOR MEȘTEȘUGĂREȘTI

FESTIVALUL NORD – EST FOLK

FFESTIVALUL DE MUZICĂ UȘOARĂ ”MĂRȚIȘOR DOROHOIAN”

FESTIVALUL CONCURS INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ POPULARĂ ,,MUGURELUL”

ZILELE MUNICIPIULUI DOROHOI


%d blogeri au apreciat: