RUSU ADRIAN NICOLAE – PICTOR ICONAR


Vă invităm să deveniți copărtași la vrerea adăstării în lumea plină de simboluri a icoanei, unde un important artist al Dorohoiului așază frumosul în formele sale cele mai profunde. Opera sa se adaugă bogatului material cultural și artistic existent pe meleagurile dorohoiene și constituie un izvor autentic al identității și spiritualității noastre.

Născut la Dorohoi, la 29 noiembrie 1976, Rusu Adrian Nicolae a atras atenția asupra talentului înnăscut încă din școala generală, prin modul în care executa temele date în cadrul orelor de desen, precum și prin participarea la o serie de concursuri școlare interjudetene. A urmat cursurile școlii primare si gimnaziale în Dorohoi, continuându-și studiile în cadrul Liceului Teoretic Grigore Ghica între anii 1991-1995, absolvind profilul Filologie limbi străine. Orice carieră artistică începe cu o poveste. În cazul lui Adrian Nicolae Rusu, primele tentative în pictura icoanei încep din 1991, odată cu încercarea de admitere la Seminarul Teologic Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț. 

Imediat dupa terminarea liceului își continuă studiile, între anii 1995-1999, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, secția Patrimoniu cultural, cu specializarea Teologie și Arte Plastice. Odată cu admiterea la facultate preocupările în domeniul iconografiei au definit interesul pentru arta icoanei prin participarea la cursurile de profil, pictură și lucrări practice. În anul 2000 urmează un curs de specializare „Restaurare- Conservare icoană lemn policrom”, iar între anii 2000-2002 a fost colaborator la librăria „Cuvântul Vieții”, Mitropolia Moldovei și Bucovinei din Iasi.

După absolvirea facultății a continuat pictura icoanelor, aceasta devenind o adevărată pasiune. Au urmat lucrări importante, de la simple icoane executate pentru biserici, creștini ortodocși si prieteni, până la lucrări semnificative, iconostase și catapetesme.

Prima catapeteasma a fost realizată pentru Seminarul Teologic  Dorohoi, între anii 2003-2004, apoi pentru schitul Sf. Antonie de la Mănăstirea Lacu, Sfântul Munte Athos 2005-2006, sau Schitul Sf. Ier. Dosoftei si Sf. Pantelimon de la Valea Seaca, Pașcani 2007. Între anii 2009-2020 a executat catapetesme si iconostase în Arhiepiscopia Dunării de Jos: Catedrala Nașterea Domnului, Brăila, 2009-2020; Biserica Sf. Cuvioasa Parascheva, Brăila, 2013-2014; Biserica Sf. 40 de Mucenici, Brăila, 2013-2016;  Biserica Sf. Cruce, Brăila, 2016-2017; Biserica Sf. Spiridon, Brăila, 2017-2019; Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, Galați, 2018; Biserica Mavromol din Galați, 2016 – 2019; Biserica Sf. Gheorghe din Tecuci, 2020.

Activitatea de creație plastică este popularizată în diferite expoziții de icoane: în 2006 participă la expoziția colectivă interactivă „Simboluri Pascale”, organizată de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național “Moldova” Iasi, în colaborare cu Sectorul „Biserica și Societatea” din cadrul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Tot în 2006 are loc expoziția personală cu proiectie etape tehnice: „Icoanele împărătești din Anul Bisericesc”. În cadrul acesteia au fost prezentate elemente de catapeteasmă si icoane la duminicile de peste an, fiind acoperit aproape tot anul  bisericesc. Icoanele se găsesc în Catedrala Mitropolitană din Iasi.

Concomitent, și pe plan local  au fost realizate lucrări pentru colecții personale sau pentru alte biserici, prin care continuă să își demonstreze măiestria artistică . In 2019 a fost finalizată pictura catapetesmei Bisericii Sf. Împărați Constantin și Elena din Dorobanți, județul Botoșani. Tehnica abordată: tempera grasa cu emulsie de ou și oxizi pe suport ranforsat din lemn de tei și tehnica de aurire simplă cu foiță de aur 22-23K și stilvotto pe bol și sclivisire cu piatra de agat.

%d blogeri au apreciat: